Afganistan

Afganistan
Afganistan
Kabul
RIAA Barker Gillette
Kancelaria składa się z różnorodnych podmiotów prawnych w różnych krajach oferują pełen zakres usług prawnych w doradzaniu w zakresie handlowym transakcyjnym w nieruchomościach oraz sprawach majątkowych kładą również nacisk na rozwiązywanie sporów w sprawach karnych.