Armenia

Armenia
Armenia
Erywań
Działają jako konsultanci dla przedsiębiorstw zaangażowanych w bankowość i finanse handel i logistykę. Rozwiązują skomplikowane zagadnienia związane z konkurencją i własnością intelektualną inwestycjami zagranicznymi podatkami i sprawami korporacyjnymi.