Belize

Belize
Belize
Belize City
Oferują doradztwo w sprawach korporacyjnych i biznesowych w tym kwestii inwestycji i zarządzania Rejestracja nazw handlowych Rejestracja znaków towarowych i patentów Badanie tytułów własności Sprzedaż i zakup gruntów nieruchomości i firm Uzyskanie licencje Postępowanie przed Sądem Najwyższym i Sądem Apelacyjnym Sprawy sądowe firmowe Kontrakty wypadki i szkody odszkodowania